Sajátos munkavállalói kategóriát képeznek a kihelyezett nemzeti szakértők, akiket a tagállamok közintézményei "adnak kölcsön" az Európai Uniónak, határozott időre .

 

 

§ Az EU intézményeihez kihelyezett, magyar nemzeti szakértők jogállásáról

 

 - az Európai Unió intézményeinél nemzeti szakértőként foglalkoztatott köztisztviselőkről, kormánytisztviselőkről és fegyveres szervek hivatásos állományú tagjairól szóló 434/2020. kormányrendelet; és

 - a nemzeti szakértőkre vonatkozó uniós jogszabályok rendelkeznek.

 

 

A nemzeti szakértői pályázatok benyújtása és a kihelyezés menete


Nemzeti szakértői felhívások:

 

Az EU intézmények (a Bizottság havi rendszerességgel; a többi intézmény eseti alapon) a meghirdetett nemzeti szakértői álláshelyekről, a brüsszeli Állandó Képviseleten (ÁK) keresztül, tájékoztatják a tagországokat. Az ügynökségek a pályázati lehetőségeket a honlapjaikon teszik közzé.

 

A nemzeti szakértői pályázatok kormányzati koordinációjáért és a szakterület szerint illetékes tárcák tájékoztatásáért az Európai Uniós Ügyek Minisztériuma felel. A minisztériumokon belüli és a háttérintézmények felé történő tájékoztatást a tárcák humánpolitikai főosztályai végzik.

 

 

A nemzeti szakértői pályázatok benyújtása:

 

A nemzeti szakértői pályázat kötelező elemei:

 - Europass formátumú önéletrajz (angol, francia vagy német nyelven)

 - motivációs levél (angol nyelven)

 - a pályázati kiíráshoz csatolt formanyomtatványok (bizonyos esetekben)

 - jelölési javaslat / munkáltatói kötelezettségvállalás

 

A munkáltató jelölési javaslatának legkésőbb az EU intézményei által meghatározott határidő előtt 10 munkanappal kell megérkeznie az Európai Uniós Ügyek Minisztériumának Parlamenti Államtitkárságára.

 

A nemzeti szakértői pályázatokat elektronikusan és eredetiben is meg kell küldeni a következő címekre:

lqafWnANWTeiM55cWlkZXVpbnRlem1lbnlAZXVtLmdvdi5odQ==;

-  másolatban: LlyDEK6JUYTccYW5uYS52YWphc0BldW0uZ292Lmh1; cymFqsjVEBfZcbMeT2cDbGVpbGEudG90aC10YWtpQGV1bS5nb3YuaHU=

- EU Politikai Kommunikációért, Személyzetpolitikáért és Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Főosztály: 1051 Budapest, Arany János u. 25.

 

A nemzeti szakértői jelölésről, az érintett közigazgatási szerv vezetőjének javaslata alapján, az európai uniós ügyekért felelős miniszter dönt. A miniszteri jóváhagyás előkészítése érdekében, a felterjesztést megelőzően rövid informális beszélgetésre kerül sor a pályázóval az Európai Uniós Ügyek Minisztériumának EU Politikai Kommunikációért és Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Főosztályán. Azonban, ha az adott nemzeti szakértői álláshely az Európai Külügyi Szolgálat vagy a Közös Biztonság és Védelempolitika (CSDP) hierarchiájába tartozik, akkor a jelölésről az európai uniós ügyekért felelős miniszter és a külpolitikáért felelős miniszter közösen, vagy teljes egészében a külpolitikáért felelős miniszter dönt.

 

A miniszteri jóváhagyást követően, a pályázatot a brüsszeli Állandó Képviselet nyújtja be az EU-s intézményhez.

 

 

A nemzeti szakértői pályázatok elbírálása:

 

A pályázatok benyújtását követő 2-6 hétben, az EU-s intézmény a legjobb pályázókat (esetenként telefonos) interjúra hívja.

 

A pályázat pozitív elbírálása esetén, az uniós intézmény részletesen ellenőrzi a jelölt és a munkáltató jogosultságait és az összeférhetetlenség hiányát, majd hivatalos levélben (EU-s intézmény > ÁK > EUM > Munkáltató) kezdeményezi a jelölt nemzeti szakértői kiküldését.

 

A folyamat zárásaként a munkáltató az EU intézménynek címzett, hivatalos levélben (Munkáltató > EUM > ÁK > EU-s intézmény) jóváhagyja a nemzeti szakértői kirendelést, melyet követően a nemzeti szakértő megkezdheti munkáját az EU intézménynél.