Sajátos munkavállalói kategóriát képeznek a kihelyezett nemzeti szakértők, akiket a tagállamok közintézményei "adnak kölcsön" határozott időre az Európai Uniónak.

§ Az EU intézményeihez kihelyezett, magyar nemzeti szakértők jogállásáról

    - az Európai Unió intézményeinél nemzeti szakértőként foglalkoztatott köztisztviselőkről, kormánytisztviselőkről és fegyveres szervek hivatásos állományú tagjairól szóló 434/2020. kormányrendelet; és
    - a nemzeti szakértőkre vonatkozó uniós jogszabályok
rendelkeznek.

A nemzeti szakértői pályázatok benyújtása és a kihelyezés menete

Nemzeti szakértői felhívások:

Az EU intézmények (a Bizottság havi rendszerességgel; a többi intézmény eseti alapon) a meghirdetett nemzeti szakértői álláshelyekről, a brüsszeli Állandó Képviseleten (ÁK) keresztül, tájékoztatják a tagországokat. Az ügynökségek a pályázati lehetőségeket a honlapjaikon teszik közzé.

A nemzeti szakértői pályázatok kormányzati koordinációjáért és a szakterület szerint illetékes tárcák tájékoztatásáért az Igazságügyi Minisztérium Európai Uniós Ügyekért Felelős Államtitkársága (EUÁT) felel. A minisztériumokon belül, és a háttérintézmények felé történő tájékoztatást a tárcák humánpolitikai főosztályai végzik.

A nemzeti szakértői pályázatok benyújtása:

A nemzeti szakértői pályázat kötelező elemei:
    - Europass formátumú önéletrajz (angol, francia vagy német nyelven)
    - motivációs levél (angol nyelven)
    - egyes ügynökségek esetében, a pályázati kiíráshoz csatolt formanyomtatványok
    - jelölési javaslat / munkáltatói kötelezettségvállalás

A munkáltató jelölési javaslata legkésőbb az EU intézményi által meghatározott határidő előtt 7 munkanappal kell megérkezzen az Igazságügyi Minisztérium Európai Uniós Ügyekért Felelős Államtitkárságára.

A nemzeti szakértői pályázatokat Steiner Attila európai uniós ügyekért felelős államtitkár részére kell elektronikusan és eredetiben megküldeni a következő címekre:
    - BkkEcOAmd9TFYmZrk3DZXVhdEBpbS5nb3YuaHU=
      másolatban: BAllhXNEVLbi3ZNiZXVraGF0QGltLmdvdi5odQ==
    - Európai Uniós Ügyekért Felelős Államtitkárság: 1051 Budapest, Arany János u. 25.

A nemzeti szakértői jelölésről, az érintett közigazgatási szerv vezetőjének javaslata alapján, az igazságügyi miniszter dönt. A miniszteri jóváhagyás előkészítése érdekében, a felterjesztést megelőzően, rövid informális beszélgetésre kerül sor a pályázóval az Igazságügyi Minisztérium Európai Uniós Ügyekért Felelős Államtitkárságán.

A miniszteri jóváhagyást követően, a pályázatot a brüsszeli Állandó Képviselet nyújtja be az EU-s intézményhez.

A nemzeti szakértői pályázatok elbírálása:

A pályázatok benyújtását követő 2-6 hétben, az EU-s intézmény a legjobb pályázókat interjúra (esetenként telefoninterjúra) hívja.

A pályázat pozitív elbírálása esetén, az uniós intézmény részletesen ellenőrzi a jelölt és a munkáltató jogosultságait és az összeférhetetlenség hiányát, majd hivatalos levélben (EU > ÁK > IM > Munkáltató) kezdeményezi a jelölt nemzeti szakértői kiküldését.

A folyamat zárásaként a munkáltató, az EU intézménynek címzett, hivatalos levélben (Munkáltató > IM > ÁK > EU) jóváhagyja a nemzeti szakértői kirendelést, melyet követően a nemzeti szakértő megkezdheti munkáját az EU intézménynél.