Sajátos munkavállalói kategóriát képeznek a kihelyezett nemzeti szakértők, akiket a tagállamok közintézményei "adnak kölcsön" határozott időre az Európai Uniónak.

 

 

§ Az EU intézményeihez kihelyezett, magyar nemzeti szakértők jogállásáról

 

 - az Európai Unió intézményeinél nemzeti szakértőként foglalkoztatott köztisztviselőkről, kormánytisztviselőkről és fegyveres szervek hivatásos állományú tagjairól szóló 434/2020. kormányrendelet; és

 - a nemzeti szakértőkre vonatkozó uniós jogszabályok rendelkeznek.

 

 

A nemzeti szakértői pályázatok benyújtása és a kihelyezés meneteNemzeti szakértői felhívások:

 

Az EU intézmények (a Bizottság havi rendszerességgel; a többi intézmény eseti alapon) a meghirdetett nemzeti szakértői álláshelyekről, a brüsszeli Állandó Képviseleten (ÁK) keresztül, tájékoztatják a tagországokat. Az ügynökségek a pályázati lehetőségeket a honlapjaikon teszik közzé.

 

A nemzeti szakértői pályázatok kormányzati koordinációjáért és a szakterület szerint illetékes tárcák tájékoztatásáért az Igazságügyi Minisztérium Európai Uniós Ügyekért Felelős Államtitkársága (EUÁT) felel. A minisztériumokon belül, és a háttérintézmények felé történő tájékoztatást a tárcák humánpolitikai főosztályai végzik.

 

 

A nemzeti szakértői pályázatok benyújtása:

 

A nemzeti szakértői pályázat kötelező elemei:

 - Europass formátumú önéletrajz (angol, francia vagy német nyelven)

 - motivációs levél (angol nyelven)

 - a pályázati kiíráshoz csatolt formanyomtatványok (bizonyos esetekben)

 - jelölési javaslat / munkáltatói kötelezettségvállalás

 

A munkáltató jelölési javaslata legkésőbb az EU intézményi által meghatározott határidő előtt 7 munkanappal kell megérkezzen az Igazságügyi Minisztérium Európai Uniós Ügyekért Felelős Államtitkárságára.

 

A nemzeti szakértői pályázatokat Bóka János európai uniós ügyekért felelős államtitkár részére kell elektronikusan és eredetiben megküldeni a következő címekre:

 - ACGScxRHBLRJCLd83mTNxDGwZXVhdEBpbS5nb3YuaHU=;

 - másolatban: IkyxH7mhhANmDenN1enNhLmNzZXJAaW0uZ292Lmh1DgJeu3mZ1YW5uYS52YWphc0BpbS5nb3YuaHU=;

 - Európai Uniós Ügyekért Felelős Államtitkárság: 1051 Budapest, Arany János u. 25.

 

A nemzeti szakértői jelölésről, az érintett közigazgatási szerv vezetőjének javaslata alapján, az az igazságügyi miniszter dönt. A miniszteri jóváhagyás előkészítése érdekében, a felterjesztést megelőzően, rövid informális beszélgetésre kerül sor a pályázóval az Igazságügyi Minisztérium Európai Uniós Ügyekért Felelős Államtitkárságán. Azonban, ha az adott nemzeti szakértői álláshely az Európai Külügyi Szolgálat vagy a Közös Biztonság és Védelempolitika (CSDP) hierarchiájába tartozik, akkor a jelölésről az igazságügyi miniszter és a külügyi miniszter közösen dönt, vagy teljes egészében a külügyi miniszter.

 

A miniszteri jóváhagyást követően, a pályázatot a brüsszeli Állandó Képviselet nyújtja be az EU-s intézményhez.

 

 

A nemzeti szakértői pályázatok elbírálása:

 

A pályázatok benyújtását követő 2-6 hétben, az EU-s intézmény a legjobb pályázókat interjúra (esetenként telefoninterjúra) hívja.

 

A pályázat pozitív elbírálása esetén, az uniós intézmény részletesen ellenőrzi a jelölt és a munkáltató jogosultságait és az összeférhetetlenség hiányát, majd hivatalos levélben (EU > ÁK > IM > Munkáltató) kezdeményezi a jelölt nemzeti szakértői kiküldését.

 

A folyamat zárásaként a munkáltató, az EU intézménynek címzett, hivatalos levélben (Munkáltató > IM > ÁK > EU) jóváhagyja a nemzeti szakértői kirendelést, melyet követően a nemzeti szakértő megkezdheti munkáját az EU intézménynél.