EU Intézmények

Európai Bizottság

Európai Parlament

Európai Unió Tanácsa

 

        Európai Külügyi Szolgálat

 

            Európai Bíróság

 

            Európai Számvevőszék

 

         Európai Szociális és Gazdasági Bizottság

 

   Régiók Bizottsága

          Európai Adatvédelmi Felügyelő

 

            Európai Ombudsman

 


 

         Európai Központi Bank

                          (ECB, Frankfurt am Main, Németország)

 

 

 

    Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság 

                          (EIOPA), Frankfurt am Main, Németország

 

 

 

       Európai Értékpapír-piaci Hatóság (ESMA)

                         Párizs, Franciaország

 

 

 

 

           Európai Bankhatóság (EBA), London, Egyesült Kriályság

 

 

 

 

          Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank, (EBRD)

          London, Egyesült Királyság

 

 

 

 

            Európai Beruházási Bank (EIB), Luxembourg

 

 

 

 

 

             Európai Beruházási Alap (EIF), Luxembourg

                       

 

 

Ügynökségek

 

  Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók

                             Testülete (BEREC), Riga, Lettország

 

  Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság (EFSA), Parma,

                             Olaszország

 

  Európai Unió Alapjogi Ügynöksége (FRA), Bécs, Ausztria

 

           Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja (CdT),

                             Luxembourg, Luxemburg

 

         EU Szellemi  Tulajdon Hivatala (EUIPO), Alicante,

                              Spanyolország

 

   Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége (ACER),

                              Ljubljana, Szlovénia

 

       Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért

                             (EUROFOUND), Dublin, Írország

 

        Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ

                             (ECDC), Stockholm, Svédország

 

  Európai GNSS Ügynökség (GSA), Prága, Csehország

 

        Európai Gyógyszerügynökség (EMA), London,

                             Egyesült Királyság

 

         Európai Halászati Ellenőrző Hivatal (EFCA), Vigo,

                            Spanyolország

 

  Európai Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség

                             (ENISA), Heraklion, Görögország

 


       

Európai Határ és Partvédelmi Ügynökség (FRONTEX), VarsóLengyelország

 

  Európai Képzési Alapítvány (ETF), Torino, Olaszország

 

          Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EEA), Koppenhága,

                             Dánia

 

         Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal (EASO),

                              Valletta, Málta

 

              Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi

                             Ügynökség (EU-OSHA), Bilbao, Spanyolország

 

             Európai Repülésbiztonsági Ügynökség (EASA),

                           Köln, Németország

 

  Európai Szakképzés-fejlesztési Központ (CEDEFOP),

                            Thessaloniki, Görögország

 

  Európai Tengerbiztonsági Ügynökség (EMSA),

                             Lisszabon, Portugália

 

  Európai Vasúti Ügynökség (ERA), Valenciennes,

                             Franciaország

 

       Európai Vegyianyag-ügynökség (ECHA), Helsinki, Finnország

 

         Kábítószer és Kábítószer-függőség Európai

                           Megfigyelőközpontja (EMCDDA), Lisszabon, Portugália

 

   Közösségi Növényfajta-hivatal (CPVO), Angers, Franciaország

 

  Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete (EIGE),

                             Vilnius, Litvánia

 

       Európai Unió Biztonságpolitikai Kutatóintézete (EUISS),

                            Párizs, Franciaország

 

          Európai Unió Műholdközpontja (EUSC), Madrid,

                            Spanyolország

 

       Európai Védelmi Ügynökség (EDA), Brüsszel, Belgium

 

     Európai Unió Igazságügyi Együttműködési Egysége

                          (Eurojust), Hága, Hollandia

 

     Európai Rendőrakadémia (CEPOL), Budapest,

                           Magyarország

 

        Európai Rendőrségi Hivatal (EUROPOL), Hága, Hollandia

 

        Fúziósenergia-fejlesztési és ITER Európai Közös Vállalkozás

                         (Fusion for Energy), Barcelona, Spanyolország

 

      EURATOM Ellátási Ügynökség (ESA), Luxembourg,

                          Luxemburg

 

    Clean Sky Közös Technológiai Kezdeményezés (Clean Sky)

                       Brüsszel, Belgium

 

 

 

 

        ARTEMIS Közös vállalkozás, Brüsszel, Belgium

 

 

 

 

 

       Fogyasztó-, Egészség-, Élelmizserügyi és Mezőgazdasági  Végrehajtó Ügynökség (CHAFEA),

                      Luxembourg

 

 

 

 

  Európai Innovációs és Technológiai Intézet

(EIT, Budapest, Magyarország)

 

 

 

 

 

 Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség
(EACEA, Brüsszel, Belgium)

 

 

 

 Vasúti Kutatást Koordináló Közös Vállalkozás
(SHIFT-2-RAIL, Brüsszel, Belgium)

 

 

 

 

  Az EU nagyméretű informatikai rendszerekkel

foglalkozó ügynöksége

(eu-LISA, Tallinn, Észtország)

.

.

Bioalapú Iparágak Közös Vállalkozás
(BBI Joint Undertaking, Brüsszel, Belgium)

.

.

.

.

  Kiváló Európai Elektronikai Alkatrészek és Rendszerek

Közös Vállalkozás
(ECSEL JU, Brüsszel, Belgium)

.

.

.

  Nanoelektronikára Irányuló

Közös Technológiai Kezdeményezést 
Megvalósító Európai Közös Vállalkozás
(ENIAC, Brüsszel, Belgium)

.

.

  Európai Egyetemi Intézet
 (EUI, Fiesole, Olaszország)

Menü

Főoldal

Navigáció