Kihelyezett Nemzeti Szakértők

 

A nemzeti szakértők pályázatának és kihelyezésének vázlatos menete

 

1. Az EU intézmények meghirdetik a nemzeti szakértői igényeiket. (Bizottság havi rendszerességgel-, a Tanács és az Európai Külügyi Szolgálat eseti alapon megküldi igényeit a tagországoknak. Az ügynökségek a nemzeti szakértői pályázataikat a honlapjaikon hirdetik meg.)

 

2. A Miniszterelnökség (ME) tájékoztatja a szakterület szerint illetékes minisztériumokat a meghirdetett nemzeti szakértői álláshelyekről.

 

3. A küldő közigazgatási szervtől származó jelölési kezdeményezést a ME részére, Takács Szabolcs EU ügyekért felelős államtitkár úrnak címezve kell megküldeni, amely a nemzeti szakértői jelölés előfeltétele. A jelöléshez csatolni szükséges a jelölt önéletrajzát és motivációs levelét.

 

4. A munkáltatói jelölés mellett a jelölt (vagy a munkáltató) a ME részére elektronikusan is megküldi az angol nyelvű Europass-CV életrajzot, és az angol nyelvű motivációs levelet Dr. Ökrösné Pécskői Judit (KTqrYcfPjij3G2canVkaXQucGVjc2tvaS5va3Jvc25lQG1lLmdvdi5odQ==) részére.

 

5. A Miniszterelnökség az Állandó Képviseleten keresztül jelöli a magyar pályázót az EU intézményeknek.

 

6. A jelöltést követő 2-6 hétben az intézmények interjúra (esetenként telefoninterjúra) hívják a legjobb pályázókat.

 

7. Kiválasztás esetén a Bizottság részletesen ellenőrzi a jelölt és a munkáltató jogosultságát, és vizsgálja, hogy nincs-e összeférhetetlenség. (Nyilatkozatok: EMP1; EMP2; EMP3; EMP4; END1; END2)

 

8. A Bizottság hivatalos levélben kezdeményezi a jelölt nemzeti szakértői kiküldését. (COM -> ÁK -> ME - > Munkáltató)

 

9. A munkáltató a Bizottságnak címzett hivatalos levélben jóváhagyja a nemzeti szakértő kirendelését. (Munkáltató -> ME -> ÁK -> COM)

 

10. A nemzeti szakértő megkezdi munkáját az EU intézménynél. A jogviszony alapját a 8. és 9. pontok szerinti levélváltás alkotja.

 

 

 

§ - Az Európai Unió intézményeihez kihelyezett, magyar nemzeti szakértők jogállását részben a magyar jog részben az EU jog szabályozza.

 

 

  A magyar szabályozás:
a 34/2012. (III. 9.) KORM RENDELET az Európai Unió intézményeiben nemzeti szakértőként foglalkoztatott köztisztviselőkről, kormánytisztviselőkről és a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjairól

 

 

Az EU jogalap:


A Bizottságnál foglalkoztatott nemzeti szakértők esetében:

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA C(2008) 6866 (12.11.2008)

a Bizottság szolgálataihoz kirendelt nemzeti szakértőkre és szakmai továbbképzésen részt vevő nemzeti

szakértőkre vonatkozó alkalmazási feltételekről

 

Az Európai Unió Tanácsánál foglalkoztatott nemzeti szakértők esetében:

A TANÁCS HATÁROZATA (2007. december 5.) a Tanács Főtitkárságához kirendelt nemzeti szakértőkre és nemzeti katonai állományra vonatkozó szabályokról, valamint a

2003/479/EK határozat hatályon kívül helyezéséről (2007/829/EK)

 

 

Az Európai Parlamentben foglalkoztatott nemzeti szakértők esetében:

Az EUROPAI PARLAMENT ELNÖKSÉGÉNEK HATÁROZATA (2009. május 4.) az Európai Parlamentben foglalkoztatott nemzeti szakértők szabályozásáról

 

 

Az Európai Külügyi Szolgálatnál foglalkoztatott nemzeti szakértők esetében:

Az EU KÜL- ÉS BIZTONSÁGPOLITIKAI FŐKÉPVISELŐJÉNEK HATÁROZATA (2014.2.4.) az Európai Külügyi Szolgálatnál foglalkoztatott nemzeti szakértőkről

 

 
A Régiók Bizottságánál foglalkoztatott nemzeti szakértők esetében:

A Régiók Bizottságának 164/2010 sz. Határozata az RB szoltálatainál dolgozó nemzeti szakértőkre vonatkozó alkalmazási feltételek tárgyában

Menü

Főoldal

Navigáció